НОВА ФИРМА САМО ЗА 3 ДНИ!

РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА - ЕКСПРЕСНО!
Вижте повече

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ!

-Неперсонифицирани дружества и ... са задължени
ДА ПУБЛИКУВАТ ГФО в интернет или икономическо издание... Вижте повече
НАЧАЛО
регистрация на фирма, публикуване на ГФО

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ В ТР

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО В АП


ЖЕЛАЕТЕ ДА РЕГИСТРИРАТЕ НОВА ФИРМА, ДА ПУБЛИКУВАТЕ ГФО - ОБАДЕТЕ НИ СЕ!

НЯМА ЗНАЧЕНИЕ В КОЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО СЕ НАМИРАТЕ - ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПО КУРИЕР ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА.


СЕГА ТОВА Е ВЪЗМОЖНО, БЕЗ ДА НАПУСКАТЕ ВАШИЯ ОФИС!

Консултантско дружество „РиМ консулт ЕООД” извършва:
регистрация на фирма, публикуване на ГФО
РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА - МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ И САМИ. КАК?
Вижте повече


 РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВА ФИРМА В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ и Търговския регистър
 ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО В Търговския регистър
 РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД
 РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ
 РЕГИСТРАЦИЯ НА АД
 РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА
 РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН
 РЕГИСТРАЦИЯ НА КООПЕРАЦИЯ
 РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС


ВПИСВАНИЯ

ОБЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ
 ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ
 ВПИСВАНЕ НА ПРОКУРИСТ
 ВПИСВАНЕ НА ДРУГИ ПРОМЕНИ
 ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА. ЛИКВИДАЦИЯ
 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ
 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВО
 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

СЕГА ТОВА Е ВЪЗМОЖНО, БЕЗ ДА НАПУСКАТЕ ВАШИЯ ОФИС!

  Как пестим вашето време?

  Всички услуги, като регистрация, вписвания и други промени, публикуване на ГФО ние извършваме, без да се налага да напускате Вашия офис. Документите се изпращат чрез електронна поща или куриер.

  Единствено, когато искате да получите консултация или съвет – ние ще дойдем при Вас.